Αν έχετε οποιαδήποτε απορία παρακαλούμε καλέστε την Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών στο 13818.

Συγκριτική ανάλυση |

Δεν φοβόμαστε τη σύγκριση

Συγκριτική ανάλυση

Λογισμικό PaySlip

Λογισμικά που απαιτούν εγκατάσταση

Πρόσβαση στην υπηρεσία σε κάθε χρονική στιγμή, από οποιαδήποτε συσκευή, μέσω internet. Πρόσβαση στην υπηρεσία από συγκεκριμένους υπολογιστές, ανάλογα με τον αριθμό αδειών για τις οποίες πληρώνει ο χρήστης.
Πρόσβαση χωρίς κανέναν περιορισμό για όλους τους εκκαθαριστές και τους μισθοδοτούμενους, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Πρόσβαση του αριθμού των εκκαθαριστών που προβλέπει το συμβόλαιο. Οι μισθοδοτούμενοι, συνήθως, δεν έχουν πρόσβαση.
Ασφαλές περιβάλλον διαχείρισης και αποθήκευσης των δεδομένων στο cloud. Αποθήκευση των δεδομένων σε server του χρήστη, γεγονός που εμπεριέχει σημαντικά κόστη και κινδύνους.
Ευέλικτη τιμολόγηση της υπηρεσίας, με βάση τον αριθμό των μισθοδοτούμενων, ανά μήνα. Κανένας αιφνιδιασμός των χρηστών από επιπλέον κόστη ή κρυφές χρεώσεις. Χρέωση αρχικής εγκατάστασης και ετήσια συνδρομή, ανεξαρτήτως της χρήσης. Επιπλέον ετήσια κόστη για πλήθος σημαντικών λειτουργιών του λογισμικού.
Αυτόματες ενημερώσεις και αναβαθμίσεις του λογισμικού από την Dimicro, χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Εγκατάσταση ενημερώσεων από το χρήστη. Επιπλέον ετήσια κόστη για αναβαθμίση ή συντήρηση.
Δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις από το χρήστη. Μόνο πρόσβαση στο internet. Η εγκατάσταση και οι αναβαθμίσεις του λογισμικού, καθώς και η συντήρηση του ειδικού εξοπλισμού (hardware) που απαιτείται, προϋποθέτουν κάποιες ελάχιστες τεχνικές γνώσεις.